501 144 058

Ekspertyzy / Opinie / Orzeczenia

Orzeczenia, ekspertyzy techniczne i opinie biegłego sądowego sporządzone przez rzeczozanawcę budowlanego Dariusza Stankiewicza


Opinie i ekspertyzy dla instytucji i firm

 1. Ustalenie przyczyn odspajania się wykładziny PVC z podkładu w pomieszczeniu szatni w Centrum Handlowym w Gdańsku – listopad 2016
 2. Opinia techniczna dotycząca oceny warstw posadzkowych w obiekcie przemysłowym w Łebczu – wrzesień 2016
 3. Opinia techniczna - Ustalenie przyczyny „łódkowania” i paczenia podłogi wykonanej z paneli laminowanych w sali fitness w Gdańsku – Zaspie – lipiec 2016
 4. Sprawdzenie stanu zwilgocenia warstw posadzkowych i ścian powstałych po zalaniu w budynku biurowym w Gdyni i wydanie zaleceń co do dalszego sposobu likwidacji zaistniałej szkody – lipiec i sierpień 2016
 5. Opinia techniczna - określenie parametrów przydatności podkładu do wykonania prac okładzinowych pod względem wytrzymałości, wypoziomowania i wilgotności, odbiór posadzki 2.500,00 m2 w lokalu Van Graaf w Centrum Handlowym „POSNANIA” w Poznaniu – marzec i kwiecień 2016
 6. Ocena aktualnego stanu technicznego podłogi drewnianej dąb dotycząca zmiany wyglądu podłogi pod wpływem użytkowania podczas jej intensywnej eksploatacji w restauracji w Gdańsku Wrzeszczu – luty 2016
 7. Ocena prawidłowości wykonania szlifowania i olejowania podłogi drewnianej dąb, wskazanie rażących wad i usterek występujących na podłodze w Auli Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – grudzień 2015
 8. Konsultacja techniczna dotycząca prawidłowości wykonania podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Społecznej w Rumi – październik 2015
 9. Ekspertyza budowlana dotycząca prawidłowości wykonania posadzki sportowej pokrytej panelami i wykładziną PCV w Hali Sportowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - wrzesień 2015
 10. Ocena aktualnego stanu technicznego podłogi dębowej wbudowanej w lokalu biurowym w Gdańsku ul. Długa i wydanie zaleceń technicznych odnośnie naprawy podłogi – lipiec 2015
 11. Opinia Rzeczoznawcy – stwierdzenie przyczyn powstawania wykwitów na powierzchni deski wielowarstwowej z drewna egzotycznego – lipiec 2015
 12. Ocena posadzki betonowej w Budynku Przechowalni Warzyw w Rzucewie, gm. Puck - czerwiec 2015
 13. Opinia rzeczoznawcy dotycząca stwierdzenia przyczyn występowania szczelin w parkiecie dębowym wbudowanym w budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn – maj 2015
 14. Ekspertyza budowlana dotycząca uszkodzonej podłogi drewnianej w wyniku zalania w Hotelu Browar Kościerzyna - maj 2015
 15. Opinia rzeczoznawcy - ocena prawidłowości montażu płyt kamiennych granitowych zamontowanych na terenie Nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Lotniczym w Gdańsku - kwiecień 2015
 16. Opinia rzeczoznawcy - ocena jakości wykonanego jastrychu w budynku mieszkalnym w Mechelinkach – luty 2015
 17. Opinia techniczna - stwierdzenie przyczyny uniesienia krawędzi deszczułek i deformacji podłogi dąb w lokalu mieszkalnym w Kowalach – grudzień 2014
 18. Ocena stanu technicznego wykonania posadzki epoksydowej i stwierdzenie przyczyn odspajania się warstwy epoksydowej od jastrychu w Zakładzie Mega Frucht – sierpień 2014

Opinie dla indywidualnych zamawiających

 1. Opinia techniczna dotycząca oceny powstałego zalania pomieszczeń piwnicznych oraz zawilgocenia ścian i ław fundamentowych budynku mieszkalnym przy w Gdyni – grudzień 2016
 2. Opinia techniczna dotycząca wskazania niezgodności wykonania schodów w budynku mieszkalnym w Baninie – listopad 2016
 3. Opinia techniczna dotycząca wskazania przyczyn zawilgocenia warstw posadzkowych i ścian w budynku mieszkalnym w Jankowie Gdańskim – sierpień 2016
 4. Opinia techniczna dotycząca oceny stanu technicznego podłogi drewnianej warstwowej wbudowanej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku – wrzesień 2016
 5. Opinia techniczna - dotycząca szkody wynikłej wskutek zalania podłogi drewnianej, uszkodzenia ceramiki i prac malarskich w budynku mieszkalnym w Gościcinie, wydanie zaleceń co do sposobu naprawy- lipiec 2016
 6. Opinia techniczna dotycząca oceny prawidłowości wykonania podłogi drewnianej bambus, wskazanie ewentualnych wad/usterek występujących na przedmiotowej podłodze w lokalu mieszkalnym w Gdyni – marzec 2016
 7. opinia techniczna dotycząca analizy zakresu szkód po zalaniu na parkiecie dębowym i pozostałych elementów budowlanych w lokalu mieszkalnym w Sopocie – luty 2016
 8. opinia techniczna dotycząca sposobu selekcji dostarczonych elementów posadzkowych wielowarstwowych dąb do lokalu mieszkalnego w Gdańsku – styczeń 2016
 9. Opinia techniczna dotycząca analizy zakresu szkód po zalaniu lokalu mieszkalnego w Sopocie wraz oszacowaniem kosztów napraw – luty 2016
 10. Opinia Rzeczoznawcy dotycząca prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu betonowego w lokalu mieszkalnym w Gdańsku – styczeń 2016
 11. Opinia rzeczoznawcy dotycząca prawidłowości wykonania podłogi drewnianej warstwowej koloryzowanej jesionowej w budynku mieszkalnym w Bełchatowie – październik 2015
 12. Opinia rzeczoznawcy budowlanego dotycząca prawidłowości wykonania elementu podłogowego złożonego z kilku elementów zwanego kasetonem – październik 2015
 13. Opinia rzeczoznawcy dotycząca nieprawidłowości wykonanej podłogi w lokalu mieszkalnym w Gdańsku ul. Sobótki - sierpień 2015
 14. Opinia rzeczoznawcy dotycząca stwierdzenia przyczyn uporczywego zalewania wodą lokalu mieszkalnego i podłogi drewnianej w Gdańsku – maj 2015
 15. Orzeczenie techniczne dotyczące podłogi merbau i jesion zniszczonych w wyniku zalania w budynku mieszkalnym w Wejherowie wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłogi – listopad 2014
 16. Opinia rzeczoznawcy dotycząca wytrzymałości jastrychu cementowego w budynku mieszkalnym w Gdańsku – październik 2014
 17. Orzeczenie techniczne wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłogi dębowej zniszczonej w wyniku zalania w budynku mieszkalnym w Kolbudach – sierpień 2014
 18. Od 2003 roku – opinie techniczne dotyczące zniszczonych podłóg w wyniku zalania wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłóg w lokalach mieszkalnych na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego

Liczne opinie biegłego sądowego i wystąpienia sądowe na zlecenie

 1. Sądu Okręgowego w Toruniu
 2. Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku
 3. Sądu Rejonowego w Kartuzach
 4. Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 5. Sądu Okręgowego w Gdańsku
 6. Sądu Rejonowego w Gdańsku
 7. Sądu Rejonowego w Gdyni
 8. Sądu Rejonowego dla Warszawy - Środmieścia
 9. Sądu Rejonowego w Legnicy
 10. Sądu Rejonowego w Kościerzynie

Dariusz Stankiewicz - Rzeczoznawca budowlany
 

UPRAWNIENIA

 1. Uprawnienia budowlane nr 3831/Gd/88 i 4360/Gd/89.

 2. Biegły sądowy

  przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 3. Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w zakresie szacowania wartości majątku.
 4. Rzeczoznawca

  z listy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.
 5. Rzeczoznawca Budowlany

  Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku.
 6. Rzeczoznawca

  Europejskiego Związku Parkieciarzy.
 7. Mistrz Posadzkarstwa.
 8. Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Gdańsku.
 9. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku.
 10. Ubezpieczenie OC.

OFERTA

Konsultacje techniczne:

obejmują ocenę posadzki, pomiary i zalecenia techniczne naprawy (forma ustna).

Opinie techniczne:

obejmują pisemną ocenę techniczną posadzki i pomiary z materiałem zdjęciowym wraz z krótkimi wnioskami ze wskazaniem przyczyn powstania problemu.

 

Ekspertyzy:

obejmują jedną lub wielokrotną konsultację techniczną, pełen zestaw niezbędnych badań technicznych i pomiarów, dokumentację zdjęciową pomiarów i szkód, powołanie się na odpowiednie źródła norm oraz wnioski i zalecenia.

Mediacje:

Obejmuje pełen proces mediacji pomiędzy instalatorem a inwestorem - dążenia do konstruktywnego porozumienia w sprawie bezkolizyjnego załatwienia reklamacji. Zawierają badania techniczne, sporządzenie dokumentacji zdjęciowej.

Sprawy sądowe

Obejmują wystąpienia przed sądem, pomoc w sporządzaniu pism procesowych dotyczących szkód i nieprawidłowości występujących w podłogach i posadzkach oraz oszacowanie kosztów napraw podłóg, posadzek przy sprawach związanych między innymi z uzyskaniem odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.Sprzęt pomiarowy

Aby precyzyjnie sporządzić ekspertyzę lub opinię, rzeczoznawca podczas wizji lokalnej w przedmiotowym budynku posługuje się profesjonalnym sprzętem pomiarowym.

Urządzenie do pomiarów powierzchniowych PressoMess - pomiar wytrzymałości jastrychu cementowego pod względem odporności na ścinanie

Presso Mess


Badanie wilgotności podłoża metodą wapniowo-karbidową

Hydromat CM firmy Gann


Badanie wilgotności podłoża metodą elektroniczną

miernik elektroniczny do badania wilgotności podłoża


Badanie odporności jastrychu na odrywanie, rozciąganie, metodą Pull Off

Pull-Off


Badanie wilgotności materiałów budowlanych

wago - suszarka


Pomiar automatyczny płaskości podkładu

Laser podłogowy Bosch GSL 2


Sprawdzenie wypoziomowania podkładu podłogowego lub podłogi

urządzenie laserowe FL 30

Poziomica o długości 2 metry


Badanie wilgotności powietrza i temperatury

COMPACT TF 1 firmy Gann


Badanie temperatury podłoża

Termo higrometr/pirometr laserowy Wolff W-TH.

Badanie wilgotności podłoża

Hydromette compact B firmy Gann z kulką

Badanie wilgotności drewna

Wilgotnościomierz do drewna WRD 100 firmy Tannel

Ustalenie szerokości szczelin w podłodze

Szczelinomierz

elektroniczna suwmiarka
KONTAKT

Rzeczoznawca budowlany Dariusz Stankiewicz

ul. Opata Jacka Rybińskiego 24 lok. nr 3
80-320 Gdańsk

Tel: 58 552 19 88
Fax: 58 552 37 68
Mobile: 501 144 058
E-mail: biuro@rzeczoznawcastankiewicz.pl
Rzeczoznawca

Rzeczoznawca parkiety,

rzeczoznawca deski,

rzeczoznawca drewno,
rzeczoznawca podłogi,

rzeczoznawca posadzki,

ocena podłoża,

ekspertyzy,
rzeczoznawca deski podłogowe
,

rzeczoznawca drewno egzotyczne

,

ekspertyzy rzeczoznawcze

,

biegły sądowy w zakresach parkieciarstwa

,
podłóg drewnianych i drewnopodobnych oraz posadzkarstwa
,
rzeczoznawca parkieciarstwa,

ekspertyzy, wady posadzek, ekspertyzy i opinie

,

mediacje

,

opinie,

orzeczenia techniczne,
ocena podłóg,

ocena posadzek,

badanie posadzek,

ocena posadzek Gdańsk,

ocena posadzek Gdynia,
ocena posadzek Sopot

Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Gdańsku w zakresie szacowania wartości majątku, jastrychy, okładziny kamienne, ceramiczne i wykładziny.