Opinie i ekspertyzy dla instytucji i firm

 • Określenie przydatności podkładu anhydrytowego do wykonania prac posadzkarskich związanych w wykonaniem żywicy epoksydowej w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Bydgoszczy - marzec 2019
 • Ocena wykonania posadzki cementowej, sposobu jej wykończenia i określenie przyczyn odspajania się posadzki od podkładu wykonanej w hali przemysłowej w Pruszczu Gdańskim - kwiecień 2019
 • Ocena przydatności podkładu do prowadzenia prac parkieciarskich w sklepie w Centrum Handlowym w Łodzi - kwiecień 2019
 • Ocena wykonania posadzki cementowej, sposobu jej wykończenia i określenie przyczyn odspajania się posadzki od podkładu wykonanej w hali przemysłowej w Pruszczu Gdańskim - kwiecień 2019
 • Analiza przyczyn odspojenia się okładziny ceramicznej od portali wejściowych w Centrum Handlowym w Gdańsku - grudzień 2018
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich m.in. badanie wytrzymałości podkładu metodą Pull-Off i Pressomess w Centrum Handlowym Warszawa Młociny - grudzień 2018
 • Ocena warstw posadzkowych i podłogowych w zakresie prawdopodobieństwa występowania materiałów szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w Zespole Szkół Policealnych w Gdyni - listopad 2018
 • Ocena wystąpienia przyczyn przebarwień posadzki PVC w pomieszczeniach Domu Studenckiego w Krakowie - wrzesień 2018
 • Ocena prawidłowości wykonania okładziny ceramicznej oraz warstw podłogowych i określenie parametrów wytrzymałościowych istniejącej płyty betonowej w pomieszczeniach stanowisk warsztatowych - serwis aut Gdynia - sierpień 2018
 • Ocena przydatności podkładu do wykonania prac okładzinowych w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - lipiec 2018
 • Ocena przydatności podkładu z jastrychu cementowego do wykonania prac okładzinowych w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - lipiec 2018
 • Ocena wykonania impregnacji olejem słupów drewnianych konstrukcji budynków biurowych w Gdańsku Oliwie - czerwiec, lipiec 2018
 • Oceny stanu i jakości wykonania prac związanych z wykonaniem ceramiki w lokalu mieszkalnym w  Gdyni - czerwiec 2018
 • Określenie przydatności podkładu anhydrytowego do wykonania prac posadzkowych w budynku Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku  - czerwiec 2018
 • Ocena wykonania okładziny z paneli laminowanych w lokalu mieszkalnym w Jastrzębiej Górze - maj 2018
 • Ocena stanu technicznego posadzki i podłogi uszkodzonych w wyniku powstałej szkody po zalaniu wodą w klubie rozrywkowym w Gdańsku - kwiecień 2018
 • Ocena wystąpienia efektu "drabinki" na podłodze z deski dwuwarstwowej dąb fazowanej i lakierowanej - grudzień 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich w pełnym zakresie zakresie tj. sprawdzenie: wytrzymałości podkładu (badanie metodą Pull-Off i Pressomess), grubości jastrychu, prawidłowości wykonania dylatacji, twardości podkładu, zespolenia podkładu ze stropem, płaskości podkładu, wilgotności podkładu w sklepie VANGRAAF w Centrum Handlowym w Gdańsku - grudzień 2017
 • Ocena warstw posadzkowych i podłogowych w zakresie prawdopodobieństwa występowania materiałów szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach użyteczności publicznej w Gdańsku - lipiec 2017
 • Sprawdzenie prawidłowości wykonania prac związanych z wykonaniem okładziny ceramicznej na podłodze i ścianach w pomieszczeniu łazienki w lokalu mieszkalnym w Rotmance - lipiec 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich w pełnym zakresie w Centrum Handlowym Wroclavia we Wrocławiu - czerwiec 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich w pełnym zakresie w Centrum Handlowym w Krakowie - maj 2017
 • Ocena prawidłowości wykonania impregnacji okładziny drewnianej elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdyni- kwiecień 2017
 • Ustalenie przyczyny odspajania się podłogi drewnianej od podkładu w sklepie Van Graaf w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie - kwiecień 2017
 • Ocena zgodności wykonania nawierzchni klinkierowej drogi dojazdowej do Ośrodka w Gdyni – luty 2017
 • Sprawdzenie prawidłowości wykonania warstw posadzkowych i podłogowych wykonanych w jednostce pływającej Holownik H-8 w Gdyni – luty 2017
 • Ustalenie przyczyn odspajania się wykładziny PVC z podkładu w pomieszczeniu szatni w Centrum Handlowym w Gdańsku – listopad 2016
 • Opinia techniczna dotycząca oceny warstw posadzkowych w obiekcie przemysłowym w Łebczu – wrzesień 2016
 • Opinia techniczna - Ustalenie przyczyny „łódkowania” i paczenia podłogi wykonanej z paneli laminowanych w sali fitness w Gdańsku – Zaspie – lipiec 2016
 • Sprawdzenie stanu zwilgocenia warstw posadzkowych i ścian powstałych po zalaniu w budynku biurowym w Gdyni i wydanie zaleceń co do dalszego sposobu likwidacji zaistniałej szkody – lipiec i sierpień 2016
 • Opinia techniczna - określenie parametrów przydatności podkładu do wykonania prac okładzinowych pod względem wytrzymałości, wypoziomowania i wilgotności, odbiór posadzki 2.500,00 m2 w lokalu Van Graaf w Centrum Handlowym „POSNANIA” w Poznaniu – marzec i kwiecień 2016
 • Ocena aktualnego stanu technicznego podłogi drewnianej dąb dotycząca zmiany wyglądu podłogi pod wpływem użytkowania podczas jej intensywnej eksploatacji w restauracji w Gdańsku Wrzeszczu – luty 2016
 • Ocena prawidłowości wykonania szlifowania i olejowania podłogi drewnianej dąb, wskazanie rażących wad i usterek występujących na podłodze w Auli Szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy – grudzień 2015
 • Konsultacja techniczna dotycząca prawidłowości wykonania podłogi sportowej w sali gimnastycznej w Szkole Społecznej w Rumi – październik 2015
 • Ekspertyza budowlana dotycząca prawidłowości wykonania posadzki sportowej pokrytej panelami i wykładziną PCV w Hali Sportowej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - wrzesień 2015
 • Ocena aktualnego stanu technicznego podłogi dębowej wbudowanej w lokalu biurowym w Gdańsku ul. Długa i wydanie zaleceń technicznych odnośnie naprawy podłogi – lipiec 2015
 • Opinia Rzeczoznawcy – stwierdzenie przyczyn powstawania wykwitów na powierzchni deski wielowarstwowej z drewna egzotycznego – lipiec 2015
 • Ocena posadzki betonowej w Budynku Przechowalni Warzyw w Rzucewie, gm. Puck - czerwiec 2015
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca stwierdzenia przyczyn występowania szczelin w parkiecie dębowym wbudowanym w budynku Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn – maj 2015
 • Ekspertyza budowlana dotycząca uszkodzonej podłogi drewnianej w wyniku zalania w Hotelu Browar Kościerzyna - maj 2015
 • Opinia rzeczoznawcy - ocena prawidłowości montażu płyt kamiennych granitowych zamontowanych na terenie Nowego Terminalu Pasażerskiego w Porcie Lotniczym w Gdańsku - kwiecień 2015
 • Opinia rzeczoznawcy - ocena jakości wykonanego jastrychu w budynku mieszkalnym w Mechelinkach – luty 2015
 • Opinia techniczna - stwierdzenie przyczyny uniesienia krawędzi deszczułek i deformacji podłogi dąb w lokalu mieszkalnym w Kowalach – grudzień 2014
 • Ocena stanu technicznego wykonania posadzki epoksydowej i stwierdzenie przyczyn odspajania się warstwy epoksydowej od jastrychu w Zakładzie Mega Frucht – sierpień 2014

OPINIE DLA INDYWIDUALNYCH ZAMAWIAJĄCYCH

 • Ocena techniczna posadzki drewnianej uszkodzonej na skutek zalania w lokalu mieszalnym w Gdańsku - styczeń 2019
 • Określenie normatywności szczelin wbudowanej posadzki drewnianej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - styczeń 2019
 • Ocena montażu zabudów stolarskich meblowych w lokalu mieszkalnym w Sopocie - styczeń 2019
 • Ocena montażu stolarki wewnętrznej drzwiowej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - listopad 2018
 • Ocena wykonania szlifowania posadzki drewnianej wraz z oceną wyglądu powłoki lakierowej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - październik 2018
 • Ocena techniczna posadzki wykonanej z paneli LVT, winylowych w budynku mieszkalnym w Pierwoszynie - listopad 2018
 • Konsultacja techniczna dotycząca wskazania przyczyn odspojenia się i uniesienia posadzki drewnianej w budynku mieszkalnym w Elblągu - październik 2018
 • Ocena wykonania szlifowania oraz powłoki lakierowej posadzki drewnianej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - październik 2018
 • Ocena stanu technicznego posadzki drewnianej i ustalenie przyczyn jej deformacji w budynku mieszkalnym w Miłobądzu - lipiec 2018
 • Ocena wykonania prac parkieciarskich, prac związanych z wykonaniem okładzin ceramicznych oraz robót malarskich w lokalu mieszkalnym w Gdańsku - kwiecień 2018
 • Ocena stanu technicznego i powłoki olejowej podłogi wykonanej z deski warstwowej dąb w lokalu mieszkalnym w Gdyni - styczeń 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich w pełnym w lokalu mieszkalnym w Chojnicach - styczeń 2017
 • Ocena stanu powłoki ochronnej lakierniczej po wykonanej usłudze renowacji ponad 90-letniej podłogi drewnianej w budynku mieszkalnym w Gdańsku - listopad 2017
 • Ocena podłogi wykonanej z płytek ceramicznych (sprawdzenie wiązania ceramiki z klejem, badanie odchylenia powierzchni ceramiki od płaskości) w budynku mieszkalnym k/Przodkowa - wrzesień 2017
 • Konsultacja techniczna - ustalenie przyczyn wystąpienia przebarwienia na panelu ściennym w lokalu mieszkalnym w Gdyni - wrzesień 2017
 • Ocena stanu powłoki ochronnej lakierniczej podłogi drewnianej dąb termowany w budynku mieszkalnym w Kazimierzu - sierpień 2017
 • Ocena warstw posadzkowych i podłogowych w zakresie prawdopodobieństwa występowania materiałów szkodliwych dla zdrowia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w lokalu mieszkalnym w Gdyni - lipiec 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich w pełnym zakresie i zalecenia dotyczące naprawy podkładu w lokalu mieszkalnym w Jantarze - lipiec 2017
 • Opinia techniczna dotycząca uszkodzenia podłogi drewnianej wynikłej wskutek wykonywania prac remontowych - lipiec 2017
 • Opinia techniczna dotycząca szkody wynikłej wskutek zalania podłogi drewnianej w budynku mieszkalnym w Gdańsku wraz z kalkulacją napraw szkody - lipiec 2017
 • Ocena stanu technicznego stołu dębowego w zakresie określenia wilgotności i impregnacji w lokalu mieszkalnym w Warszawie - czerwiec 2017
 • Ocena powłoki lakierniczej oraz ustalenia przyczyn odbarwienia podłogi wykonanej z drewna doussie w lokalu mieszkalnym w Sopocie - czerwiec 2017
 • Określenie przydatności podkładu do wykonania prac parkieciarskich i wydanie zaleceń dotyczących naprawy podkładu z jastrychu w nowym lokalu mieszkalnym w Gdańsku - Zaspie - maj 2017
 • Ocena prawidłowości wykonania podłogi drewnianej dąb wykonanych w lokalu mieszkalnym w Redzie – marzec 2017
 • Ocena przydatności podkładu do wykonania prac okładzinowych (parkieciarskich) w budynku mieszkalnym pod Bydgoszczą – luty 2017
 • Opinia techniczna dotycząca oceny powstałego zalania pomieszczeń piwnicznych oraz zawilgocenia ścian i ław fundamentowych budynku mieszkalnym przy w Gdyni – grudzień 2016
 • Opinia techniczna dotycząca wskazania niezgodności wykonania schodów w budynku mieszkalnym w Baninie – listopad 2016
 • Opinia techniczna dotycząca wskazania przyczyn zawilgocenia warstw posadzkowych i ścian w budynku mieszkalnym w Jankowie Gdańskim – sierpień 2016
 • Opinia techniczna dotycząca oceny stanu technicznego podłogi drewnianej warstwowej wbudowanej w lokalu mieszkalnym w Gdańsku – wrzesień 2016
 • Opinia techniczna - dotycząca szkody wynikłej wskutek zalania podłogi drewnianej, uszkodzenia ceramiki i prac malarskich w budynku mieszkalnym w Gościcinie, wydanie zaleceń co do sposobu naprawy- lipiec 2016
 • Opinia techniczna dotycząca oceny prawidłowości wykonania podłogi drewnianej bambus, wskazanie ewentualnych wad/usterek występujących na przedmiotowej podłodze w lokalu mieszkalnym w Gdyni – marzec 2016
 • Opinia techniczna dotycząca analizy zakresu szkód po zalaniu na parkiecie dębowym i pozostałych elementów budowlanych w lokalu mieszkalnym w Sopocie – luty 2016
 • Opinia techniczna dotycząca sposobu selekcji dostarczonych elementów posadzkowych wielowarstwowych dąb do lokalu mieszkalnego w Gdańsku – styczeń 2016
 • Opinia techniczna dotycząca analizy zakresu szkód po zalaniu lokalu mieszkalnego w Sopocie wraz oszacowaniem kosztów napraw – luty 2016
 • Opinia Rzeczoznawcy dotycząca prawidłowości ukształtowania powierzchni podkładu betonowego w lokalu mieszkalnym w Gdańsku – styczeń 2016
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca prawidłowości wykonania podłogi drewnianej warstwowej koloryzowanej jesionowej w budynku mieszkalnym w Bełchatowie – październik 2015
 • Opinia rzeczoznawcy budowlanego dotycząca prawidłowości wykonania elementu podłogowego złożonego z kilku elementów zwanego kasetonem – październik 2015
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca nieprawidłowości wykonanej podłogi w lokalu mieszkalnym w Gdańsku ul. Sobótki - sierpień 2015
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca stwierdzenia przyczyn uporczywego zalewania wodą lokalu mieszkalnego i podłogi drewnianej w Gdańsku – maj 2015
 • Orzeczenie techniczne dotyczące podłogi merbau i jesion zniszczonych w wyniku zalania w budynku mieszkalnym w Wejherowie wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłogi – listopad 2014
 • Opinia rzeczoznawcy dotycząca wytrzymałości jastrychu cementowego w budynku mieszkalnym w Gdańsku – październik 2014
 • Orzeczenie techniczne wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłogi dębowej zniszczonej w wyniku zalania w budynku mieszkalnym w Kolbudach – sierpień 2014
 • Od 2013 roku – opinie techniczne dotyczące zniszczonych podłóg w wyniku zalania wraz z oszacowaniem kosztów naprawy podłóg w lokalach mieszkalnych na terenie Trójmiasta i województwa pomorskiego

LICZNE OPINIE BIEGŁEGO SĄDOWEGO I WYSTĄPIENIA SĄDOWE NA ZLECENIE

 • Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
 • Sądu Rejonowego w Słupsku
 • Sądu Okręgowego w Toruniu
 • Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku
 • Sądu Rejonowego w Kartuzach
 • Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza
 • Sądu Okręgowego w Gdańsku
 • Sądu Rejonowego w Gdańsku
 • Sądu Rejonowego w Gdyni
 • Sądu Rejonowego dla Warszawy - Środmieścia
 • Sądu Rejonowego w Legnicy
 • Sądu Rejonowego w Kościerzynie