OFERTA

Konsultacje techniczne:

obejmują ocenę posadzki, pomiary i zalecenia techniczne naprawy (forma ustna).

Opinie techniczne:

obejmują pisemną ocenę techniczną posadzki i pomiary z materiałem zdjęciowym wraz z krótkimi wnioskami ze wskazaniem przyczyn powstania problemu.

Ekspertyzy:

obejmują jedną lub wielokrotną konsultację techniczną, pełen zestaw niezbędnych badań technicznych i pomiarów, dokumentację zdjęciową pomiarów i szkód, powołanie się na odpowiednie źródła norm oraz wnioski i zalecenia.

Mediacje:

Obejmuje pełen proces mediacji pomiędzy instalatorem a inwestorem - dążenia do konstruktywnego porozumienia w sprawie bezkolizyjnego załatwienia reklamacji. Zawierają badania techniczne, sporządzenie dokumentacji zdjęciowej.

Sprawy sądowe:

Obejmują wystąpienia przed sądem, pomoc w sporządzaniu pism procesowych dotyczących szkód i nieprawidłowości występujących w podłogach i posadzkach oraz oszacowanie kosztów napraw podłóg, posadzek przy sprawach związanych między innymi z uzyskaniem odszkodowania od firm ubezpieczeniowych.