Posiadane UPRAWNIENIA

 • Uprawnienia budowlane nr 3831/Gd/88 i 4360/Gd/89.
 • Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
 • Biegły Sądowy Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
 • Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w zakresie szacowania wartości majątku.
 • Rzeczoznawca z listy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku.
 • Rzeczoznawca Budowlany Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku.
 • Rzeczoznawca Europejskiego Związku Parkieciarzy.
 • Mistrz Posadzkarstwa.
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Gdańsku.
 • Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku.
 • Ubezpieczenie OC.