Ekspertyzy

obejmują jedną lub wielokrotną konsultację techniczną, pełen zestaw niezbędnych badań technicznych i pomiarów, dokumentację zdjęciową pomiarów i powstałych szkód, powołanie się na odpowiednie źródła norm oraz wnioski i zalecenia.