Strona główna / Oferta

Sprzęt pomiarowy

Zapoznajcie się z naszym profesjonalnym sprzętem pomiarowym

Wyłącznie profesjonalny
sprzęt pomiarowy

W moich ekspertyzach i badaniach podczas wizji lokalnej używam profesjonalnego i atestowanego sprzętu pomiarowego. Poniższe urządzenia zapewniają rzetelność badań i najbardziej precyzyjne wyniki, które stanowią podstawę do opracowania opinii lub ekspertyzy budowlanej:Nazwa: Zrywarka PressoMess

Producent: WOLFF

Przeznaczenie: Przyrząd ten wykorzystuje się do badania wytrzymałości posadzki na ścinanie - w kierunk poziomym

Nazwa: Zrywarka Dyna Estrich

Producent: Proceq

Przeznaczenie: Urządzenie wykorzystywane jest przy badaniu wytrzymałości posadzki na rozciąganie - w kierunku pionowym

Nazwa: Wagosuszarka MA 50.R

Producent: RADWAG

Przeznaczenie: Służy do pomiaru zawartości wody metodą wagową w materiałach budowlanych

Nazwa: Laser podłogowy GSL 2 SET

Producent: BOSCH

Przeznaczenie: Służy do badań jakości wypoziomowania podłóg drewnianych i innego typu posadzek

Nazwa: Hydromat CM

Producent: GANN

Przeznaczenie: Służy do pomiaru wilgotności próbki podkładu metodą karbidową

Nazwa: Wilgotnościomierz COMPACT TF1

Producent: GANN

Przeznaczenie: Urządzenie służy do badania temperatury i wilgotności powietrza

Nazwa: Elektroniczny wilgotnościomierz COMPACT B

Producent: GANN

Przeznaczenie: Urządzenie przeznaczone jest do badania poziomu wilgotności materiałów budowlanych

Nazwa: Wilgotnościomierz VI-D4

Producent: WOLFF

Przeznaczenie: Urządzenie wykorzystywane jest do pomiaru wilgotności podkładów metodą elektryczną

Nazwa: Termohigrometr

Producent: WOLFF

Przeznaczenie: Przyrząd służący do badania wilgotności materiałów budowlanych

Nazwa: Tester podkładów Ritzgerät

Producent: WOLFF

Przeznaczenie: Narzędzie służące do wykonywania pomiarów twardości podkładów betonowych

Nazwa: Szczelinomierze

Przeznaczenie: Przyrządy służące do oceniania szerokości szczelin w posadzkach drewnianych

Nazwa: Pirometr laserowy W-TH

Producent: WOLFF

Przeznaczenie: Urządzenie wykorzystywane do badania temperatury posadzek

Nazwa: Mikrometr

Producent: INSIZE

Przeznaczenie: Przyrząd służący do badania grubości wykorzystywanych materiałów budowlanych

Nazwa: Dalmierz laserowy GLM 40

Producent: BOSCH

Przeznaczenie: Urządzenie służące do precyzyjnego pomiaru odległości

Nazwa: Wilgotnościomierz H35

Producent: GANN

Przeznaczenie: Sprzęt wykorzystywany jest przy prowadzeniu pomiarów wilgotności drewnianych posadzek