Strona główna / Oferta

Konsultacje techniczne

 

Konsultacje techniczne

obejmują ocenę przedmiotu konsultacji i zalecenia techniczne co do sposobu naprawy (forma ustna).