Strona główna / Posiadane uprawnienia

Posiadane uprawnienia

Szczegółowa lista uprawnień, które posiadamy

Kompleksowe uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego

Poniższa lista uprawnień i tytułów gwarantuje posiadaną aktualną wiedzę oraz rzetelność przeprowadzonych badań i wydawaniu opinii oraz ekspertyz.


Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane o numerach 3831/Gd/88 i 4360/Gd/89
 

Biegły Sądowy

Biegły Sądowy przy Sądach Okręgowych w Gdańsku, Bydgoszczy,
Olsztynie i Toruniu

Biegły skarbowy

Biegły Skarbowy Izby Administracji Skarbowej w zakresie szacowania majątku
 

Rzeczoznawca budowlany

Rzeczoznawca Budowlany Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Rzeczoznawca

Rzeczoznawca z listy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku
 

Rzeczoznawca

Tytuł Rzeczoznawcy Europejskiego Związku Parkieciarzy
 

Inżynier i technik

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział w Gdańsku

Inżynier budownictwa

Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gdańsku
 

Ubezpieczenie OC

Jako biuro rzeczoznawcy budowlanego, pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jesteśmy objęci ochroną ubezpieczeniową.