Mediacje

obejmują pełen proces mediacji pomiędzy instalatorem a inwestorem - dążąc do konstruktywnego porozumienia w sprawie bezkolizyjnego załatwienia reklamacji.